Eagle Software logobar

Eagle's Mission


FSC partrner
ИГЪЛ СОФТУЕР 
доставя висококачествено обурудване и съвременни решения от реномирани производители в областта на информацион- ните и комуникационните технологии, изгражда локални и отдалечени мрежи, осъществява цялостна системна инте- грация и персонално обслужване. Първокласна поддръжка.
ISO-9001:2000 сертифицирана фирма.


Note: This web site is bi-lingual (Bulgarian and English). Please change document encoding to Win-1251 if you can not read the Bulgarian text. You may also consider changing the default proportional font in your browser to one with cyrillic script.

Copyright © 1996-2008 Eagle Software Ltd.
Last updated on 20-NOV-08