Eagle Software logobar

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ФИРМАТА

"ИГЪЛ СОФТУЕР" ООД доставя висококачествено оборудване и аксесоари от реномирани производители, изгражда локални и отдалечени мрежи по съвременни и ефикасни технологии, осъществява цялостна системна интеграция и персонално обслужване. Разработва съвременни програмни продукти за управление на бизнеса на базата на технологията "Клиент/Сървер" и "Интернет/Интранет" решения и в съответствие с водещите световни стандарти.

"ИГЪЛ СОФТУЕР" има за цел да осигури оптимално изискванията на своите клиенти, при най-високо достъпно качество, най-голяма функционалност и най- изгодна цена. Това се постига чрез познаване на съвременните технологии и продукти предлагани от различни производители, като следим постоянно развитието на отрасъла и сме в състояние да дадем експертна оценка за всяко предлагано решение.

Продуктите и системите, които предлагаме, са подбрани така, че да удовлетворяват тези наши критерии, както и да удовлетворяват общопризнатите качествени показатели и сравнителни оценки. Предлагаме компютърна техника, софтуеър, мрежови продукти и решения от Fujitsu-Siemens Computers, Hewlett-Packard, IBM, Toshiba Dell, Canon, Xerox, Huawei, 3Com, Cisco Systems, Allied Telesyn, Siemens, Panasonic, Espon, Intel, APC, AMP, Legrand, Schneider Electric, Krone и др. "Игъл Софтуеър" ООД е сертифициран бизнес партньор на Fujitsu-Siemens Computers.

Изграждаме специализирани решения и осъществяваме системна интеграция за оптимално задоволяване на потребностите и изискванията на клиентите ни, предоставяме консултации и предлагаме обучение и услуги по поддържането и развитието на всякакви информационни системи. Разполагаме с голям екип от собствени и външни високо-квалицифирани и опитни специалисти и консултанти, позволяващи ефикасното решаване на произволни управленско- информационни и системно-интеграционни задачи и проблеми.

Убедени сме, че предлагайки високо-технологични, съвременни и ефикасни системи и решения, изпитани и утвърдени широко в световната практика, работим най-добре за интересите на нашите клиенти.

Това гарантира отвореност на системите ни: фокусът към потребностите на клиентите ни, дълготрайно и взаимно-изгодно сътрудничество, съвместимост със стандартни решения и компоненти (независимо от производителя им), разширяемост и необвързаност с конкретна марка или продукт, гъвкавост и оптимизация на системите и ресурсите, конкурентни продукти на максимално изгодни цени и сигурна защита на инвестициите – досегашни и бъдещи.

"ИГЪЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД е специализирана в проектирането и изграждането на специализирани стуктурни кабелни системи и инсталации.

С КАКВО СЕ ЗАНИМАВАМЕ?

КОИ СА НАШИТЕ КЛИЕНТИ?


КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

Карта

София - кв. Дианабад
ул. Никола Габровски №12, офис 1
тел.: 02/ 965 1000
GSM: 088 965 1000
• търговски отдел:
02/ 965 1001
• сервизен отдел.:
02/ 965 1002
факс: 02/ 965 1005

Top

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

 • АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ ПРИ МС
 • БАНКА ДСК АД
 • БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ АД
 • БУЛСТРАД
 • БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ
 • ИНТЕРПРЕД
 • ЛАКПРОМ АД
 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
 • НЕК АД – МВН
 • ОМВ БЪЛГАРИЯ
 • ОРБИТЕЛ АД
 • ПАЛФИНГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
 • ПЛАМА АД
 • СОФИЯМЕД АД
 • СТИЛМЕТ АД
 • СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД
 • ТЕКА СИСТЕМС
 • ХАУЕЙ ТЕХНОЛОДЖИС КО.
 • Top

  Note: This web site is bi-lingual (Bulgarian and English). Please change document encoding to Win-1251 if you can not read the Bulgarian text.
  You may also consider changing the default proportional font in your browser to one with cyrillic script.

  Copyright © 1996-2008 Eagle Software Ltd.
  Last updated on 20-NOV-08