Услуги

СИСТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ

Оказваме услуги по системна интеграция – всичките Ви компютри могат да работят като единна система. Обикновено когато имате няколко компютри, вече имате нужда от един или няколко сървера за съхранение и обработка на информацията, мрежови принтери и др. Можем да Ви помогнем Вашата система да работи както очаквате.

Системна интеграция
Консултации
Поддръжка
Комуникации
Мрежи
Интернет

Top

КОНСУЛТАЦИИ

Оказваме услуги в областта на информационните и комуникационните технологии – намиране на оптималните решения за Вашите потребности.

Top

ПОДДРЪЖКА

Предлагаме гаранционно и извънгаранционно обслужване на техниката и програмните Ви продукти. Оказваме съдействие по използването на различни продукти и системи.

Top

КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

Оказваме услуги по конфигуриране и поддръжка на различни комуникационни системи – телефонни централи, GSM Gateway устройства, GPRS и др.

Top

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

Проектираме и изграждаме различни по сложност компютърни мрежи и електрически системи. Игъл Софтуеър е партньор на водещи производители на активно обурудване и сертифициран инсталатор на пасивни системи за структурно окабеляване.

Top

ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП

Предлагаме услуги за комутируем Интернет достъп и консултации по избор на доставчик за некомутируем Интернет достъп (наети линии, ADSL, безжичен достъп, "квартален" LAN, кабелен Интернет и др.).

Top

Note: This web site is bi-lingual (Bulgarian and English). Please change document encoding to Win-1251 if you can not read the Bulgarian text. 
You  may also consider changing the default proportional font in your browser to one with cyrillic script.

Copyright © 1996-2005  Eagle Software Ltd.
Last updated on 05-JAN-05