Решения

СИСТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ

Предлаганите решения в областта на системната интеграция включват намирането на оптималните хардуерни и софтуерни продукти и осигуряването на тяхната съвместимост и ефективност при използването им.

Системна интеграция
Приложен софтуер
Структурно окабеляване
Комуникации
Мрежи
Интернет

Top

ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР

Предлагаме различни решения за използване на готови програмни продукти – от офис приложения до сложни системи за управление на бизнеса.

Top

СТРУКТУРНО ОКАБЕЛЯВАНЕ

Предлагаме различни системи за изграждане на структурно окабеляване – медни и оптични кабели, кабелни канали, окачени тавани (комуникационни колонки), двоен под (подови кутии), външни въздушни и подземни трасета, както и системи за охрана / контрол на достъпа, пожароизвестяване и др., както и  електрозахранване за компютърни мрежи.

Top

КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

Предлагаме решения за оптимизиране на комуникационните Ви системи като интеграция на GSM Gateway устройства, VoIP телефония между клоновете Ви и/или партньорите Ви в страната и чужбина и др.
Top

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

Осигуряваме ефективни решения компютърната мрежа във Вашата фирма / преприятие, за връзка между офисите Ви (или мобилните потребители), различни LAN и WAN решения (VPN мрежи, GPRS и др.).
Top

ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП

Осигуряваме решения за оптимален достъп до Интернет, системи за сигурност (firewall, NAT, VPN и др.), маршрутизатори и мрежови модеми за осигуряване на достъп на повече от един компютър от локалната мрежа до Интернет (споделен достъп) и др.

Top

Note: This web site is bi-lingual (Bulgarian and English). Please change document encoding to Win-1251 if you can not read the Bulgarian text. 
You  may also consider changing the default proportional font in your browser to one with cyrillic script.

Copyright © 1996-2005  Eagle Software Ltd.
Last updated on 05-JAN-05